Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Stap over op groen gas

Beschrijving

Aardgas is afkomstig van fossiele grondstoffen en bij de verbranding komt CO2 vrij. Dit draagt bij aan het broeikaseffect. Een aantal energieleveranciers bieden nu groen gas aan. Dit is aardgas waarvan de CO2-emissie is gecompenseerd door te investeren in duurzame energieprojecten, of door bosbescherming of –aanplant. Lees meer over Klimaatcompensatie.

De term ‘groen gas’ wordt ook gebruikt voor biogas, oftewel gas dat is opgewekt uit biomassa. Dit gas wordt gevormd bij het vergisten van mest en/of organisch afval en bestaat uit een mengsel van methaan en kooldioxide. In Nederland komt biogas vooral uit waterzuiveringsinstallaties, afvalstortplaatsen en vergistingsinstallaties. Echt groen gas wordt in Nederland vooral gebruikt door auto’s. Zie de tip Rijden op groen gas.

Toepasbaarheid

Ieder bedrijf dat aardgas inkoopt voor verwarming of apparatuur kan overstappen naar groen gas (in de vorm van gecompenseerd aardgas). Ook biogas kan, nadat het is opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit, via het gasnet worden geleverd. Dit gebeurt al op enkele plekken in Nederland. Net als bij groene stroom wordt dit ‘groene gas’ gecertificeerd geleverd. De koper krijgt, net als bij groene stroom, een mix van groen en grijs uit zijn aansluiting. Biogas via het gasnet is nog maar beperkt op de markt.

Milieu aspecten

Het milieuvoordeel van groen gas (in de vorm van gecompenseerd aardgas) is dat de CO2-uitstoot elders wordt gecompenseerd.

Financiële aspecten

Voor gecompenseerd gas betaalt u circa 0,5 tot 2,5 cent per m3 meer aan de energieleverancier dan voor regulier gas (prijspeil 2011) en is daarmee ongeveer even duur als zelf compenseren. Zelf compenseren kost ongeveer € 8 tot 12 per ton CO2.

Bron: Stichting Stimular

Naam: Bedrijfsnaam: HVC Datum: 11 mei 2017 Meer groen gas en compost opgewekt in groene energiefabriek Middenmeer

Ruim 115.000 ton aan appelklokhuizen, koffieprut, bananenschillen, tuinafval en ook etensresten die overblijven na een maaltijd worden jaarlijks verwerkt in de groene energiefabriek Middenmeer. Het gft-afval wordt in de groene energiefabriek ‘omgetoverd’ in groen gas en compost.
In de groene energiefabriek doen de bacteriën het werk. Zij zetten groente-, fruit- , tuinafval en etensresten om in biogas, 24 uur per dag. Ook draaien 8 roerwerken het gft-afval gedurende drie weken in een afgesloten bak rond met als resultaat biogas. Het biogas is de basis voor groen gas en wordt ingevoed in het openbare gasnet. Het overgebleven materiaal wordt omgezet tot compost.

Momenteel wordt er jaarlijks 3 miljoen m³ groen gas geproduceerd in Middenmeer. HVC onderzoekt de mogelijkheid om dit groene gas direct te leveren aan consumenten via HVC Kringloopenergie.

Bron: persbericht HVC, 06-04-2017
Naam: Bedrijfsnaam: NS en ProRail Datum: 06 februari 2017 De NS en Prorail gaan hun stations, wachtruimtes, kantoren en wissels de komende jaren verwarmen met groen gas van energieleverancier Essent. Dit jaar bestaat een kwart van de afname van gas door NS en ProRail uit duurzaam geproduceerd gas en het aandeel neemt de komende jaren toe. Daardoor heeft in 2020 al het afgenomen gas het predicaat 'groen'. De afname van NS en ProRail komt dan overeen met 10% van de totale huidige productie aan groen gas in Nederland.

Bron: VV+ januari 2017
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.