Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

Faciliteiten voor teleconferentie

Beschrijving

Teleconferentie maakt gebruik van audio en video telecommunicatie om mensen van verschillende locaties bij elkaar te brengen voor een bijeenkomst. Dit kan een eenvoudige bespreking zijn tussen twee personen in verschillende kantoren (point-to-point), of locaties (multi-point), of met meer personen in grote ruimtes in diverse locaties. Naast de audio en visuele uitwisselingen, kan teleconferentie ook worden gebruikt voor de uitwisseling van documenten, op computer weergegeven informatie, en whiteboards.

Door teleconferenties vervalt de noodzaak van veel zakelijk verkeer, zeker herhalingsontmoetingen.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij bedrijven waarvan de medewerkers veel (vaste) externe afspraken hebben. Dit is zeker toepasbaar bij bedrijven met meerdere vestigingen verspreid over Nederland en, of Europa waartussen medewerkers regelmatig ‘pendelen’.

Een bedrijf kan zelf een vergaderzaal uitrusten voor teleconferenties of een teleconferentie-locatie in de buurt te huren.

Milieuaspecten

Het directe effect van de maatregel is hoog en resulteert in minder zakelijke verplaatsingen. Afhankelijk van het huidige aandeel van autogebruik en vervoer per vliegtuig in het huidige zakelijk verkeer heeft deze maatregel aanzienlijke positieve effecten op milieuaspecten als:

  • uitputting fossiele brandstoffen;
  • uitstoot schadelijke stoffen;
  • geluidhinder verkeer;
  • tegengaan ruimtebeslag en visuele hinder.

Andere voordelen van teleconferencing zijn dat medewerkers na een teleconferencing meeting direct weer aan het werk kunnen, het kost niet dagen voordat je weer terug bent op kantoor en het maakt het werken flexibeler, omdat het mogelijk is vanaf meerdere lokaties.

Financiële aspecten

Investeringen om een vergaderzaal in te richten met apparatuur voor videoconferencing of het huren van een vergaderruimte met deze mogelijkheden.

Deze maatregel resulteert in lagere kosten voor het zakelijk vervoer (reiskosten en parkeren). De maatregel is bovendien aantrekkelijk voor bedrijven en werknemers, omdat werknemers geen reistijd meer hebben. Door het efficiënter uitvoeren van overleggen kan minder verlies aan werktijd worden gerealiseerd.

Bron: InfoMil

Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.