Dit is een website van Stimular

Kenniscentrum Duurzaam MKB

Duurzaam Ondernemen loont!

GTL in dieselmotoren

Beschrijving

GTL (Gas to Liquid) is een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Deze brandstof is geschikt voor alle dieselmotoren. Kies voor GTL in plaats van diesel om de luchtkwaliteit in de omgeving te verbeteren. GTL is verkrijgbaar bij groothandels en diverse tankstations in Nederland. Een overzicht van verkooplocaties vindt u op www.gtl.nu/locaties.

Toepasbaarheid

GTL is zonder aanpassingen toepasbaar in iedere dieselmotor, zowel voor voertuigen als voor aggregaten.

Milieuaspecten

GTL bevat minder schadelijke stoffen dan diesel, waardoor een schonere verbranding plaatsvindt. Dit vermindert uitstoot van NOx, fijnstof en roet en verbetert zo de plaatselijke luchtkwaliteit. GTL is biologisch afbreekbaar waardoor het als het in het milieu terecht komt minder schadelijk is dan diesel.

Financiële aspecten

De kosten voor GTL liggen ongeveer 10% hoger dan normale diesel. De schonere verbranding leidt tot minder vervuiling en verkoling van de motor. Hierdoor gaat de motor langer mee.

Bronnen: Qvalue, 2013 en Tankpro, 2012

Naam: Bedrijfsnaam: Reining Transport Datum: 05 december 2016 Reining Transport tankt voortaan voor haar hele vloot, 300 voertuigen groot, de brandstof GTL. Reining Transport rijdt circa 36 miljoen kilometer per jaar en produceert daarmee een uitstoot van circa 28.000 ton CO2. De overstap naar GTL realiseert volgens Shell en Reining een directe besparing van circa 4 procent CO2, 15 procent NOx en 30 procent PM. Daarnaast kan GTL leiden tot reductie van het motorgeluid van de vrachtwagen. “Wij zijn een innovatief bedrijf en zijn ons goed bewust van de hedendaagse milieuproblematiek rondom lokale en globale emissies en een maatschappelijk verantwoorde wijze van ondernemen staat bij ons centraal in de bedrijfsvoering”, zegt managing director Gerrit Hes van Reining Transport.
bron: TTM.nl 30-11-2016
Voeg uw reactie toe

Informatie van leveranciers wordt alleen geplaatst indien voorzien van minstens 1 referentie van toepassing bij een bedrijf.

  • Let op: Website URL zonder "http://" ervoor wordt niet geaccepteerd.

* Uw e-mail en telefoonnummer worden niet getoond op de website.